Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESAFELİ SATIŞLAR ÖN BİLGİLER VE BİLGİLENDİRME FORMU
İlgili yasa ve yönetmelik gereği lütfen aşağıdaki MESAFELİ SATIŞLAR ÖN BİLGİLER VE BİLGİLENDİRME FORMU metnimizi okuyunuz ve okunduğuna ilişkin onayı elektronik ortamda veriniz.
 
SATICI’YA AİT BİLGİLER Unvanı: SARIBAHÇE GIDA Adres : Pınar Mahallesi Hilal Caddesi No:1/B Maslak-Sarıyer / İstanbul Telefon: 0850 532 19 33 E-posta: destek@saribahce.com
 
SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLERE AİT TEMEL ÖZELLİKLER
 
Elektronik ortamda alınan ürün ya da ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka, renk ve içerikleri alışveriş ekranında görüldüğü ve belirtildiği gibidir.
 
FİYAT, ÖDEME VE TESLİMAT BİLGİLERİ
 
Elektronik ortamda alınan ürünlerin satış bedelleri alışveriş ekranında görüldüğü ve belirtildiği gibidir. Ekranda kupon kodu şeklinde görülen kısım; alıcının yaptığı sipariş durumuna göre alıcıya, satıcının uygun gördüğü zamanlarda, uyguladığı kampanyalara verilebilecek indirim ile ilgili oran ve numaranın yazılacağı kısım olup, yapılan alışveriş miktarına göre alıcının mail adresine gönderilecek bilgide, indirim oranı ve kupon numarası bir sonraki alışverişte kullanılmak ve bu kısma girilmek üzere Alıcı’ya bildirilecektir. 18 yaşından küçük kişiler ve kısıtlılar www.saribahce.com adresinden alışveriş yapamazlar.
 
ÖDEME BİLGİLERİ, TESLİMAT BİLGİLERİ
 
Saribahce.com ’adresinden yaptığınız alışverişler için ödemeler kredi kartı ile veya Alıcı’nın banka hesabından Havale ve /veya EFT yoluyla gerçekleştirilebilmektedir. Havale veya EFT ödemesi gerçekleştiğinde sipariş işleme alınacak ve ödemenin banka hesaplarına intikali sonrası, sipariş konusu ürün kargoya teslim edilip, e-mail yoluyla Alıcı’ya kargoya teslim olduğu şeklinde bilgilendirme yapılacak ve ürün en geç 7 iş günü içerisinde Alıcının eline ulaşacaktır. Siparişin verilmesinden sonra 3 gün içinde Havale ve /veya EFT ‘nin belirtilen hesaba ulaşmaması halinde satış gerçekleşmez ve siparişler otomatik olarak iptal edilir. Ürünün teslimi, siparişin verilip, sözleşmenin internet ortamında onaylanması ve banka havalesi ile yapılan ödemelerde ödemenin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç yedi iş günü içinde kargoya verilmek suretiyle yapılacaktır. Sipariş konusu bütün ürünler Alıcı tarafından internet sitesine üyelik sırasında bildirilen kişi ve adrese teslim edilmek üzere kargo firmasına verilir. Teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) Alıcı’ya aittir. SATICI satış anında yürüttüğü ve saribahce.com internet sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını yada bir kısmını Alıcı’ya yansıtmayabilir. Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması halinde veya genel olarak teslimatın kabul edilmemesinden Satıcı sorumlu tutulmaz. Kargo Alıcı’ya teslim edildiğinde kolide ezilme, deformasyon, ıslaklık ya da ürüne zarar verebilecek herhangi bir durum söz konusu ise, kargo görevlisi ile birlikte koliyi açarak ürünlerin durumu kontrol edilmelidir. Ürünlerde bir hasar görüldüğü durumda, Alıcı ürünleri teslim almayıp kargo yetkilisinden tutanak tutmasını istemek zorundadır. Kargo kabul edilmemiş ve söz konusu tutanak da tutulmuş ise durum tutanağın Alıcı’da kalan kopyası ile birlikte en kısa sürede Satıcıya sözleşmede belirtilen iletişim araçları kullanılarak derhal bildirilmelidir. Alıcı tarafından kargodan tutanak tutturulmaksızın itirazsız teslim alınan ürünlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Satıcı haklı bir nedenle Sözleşme konusu Ürün/hizmeti tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde Alıcı’yı bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir.
 
CAYMA HAKKI VE KULLANIM BİLGİLERİ
 
Yasal düzenlemeler gereğince, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, gıda maddesi olarak tanımlanan niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallarda cayma hakkı bulunmamaktadır .(Kargo taşınması esnasında hasar görmüş ürünler hariçtir) Ayrıca ; Mal/ürünün, ambalaj ve içeriğinin kargoda hasar görmesi halinde veya son kullanım tarihinin geçmiş olması halinde cayma hakkına sahiptir. Bu cayma hakkını ürünün kendisine tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde kullanabilir.
 
İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN ÇÖZÜMLENMESİ
 
Alıcı, satın aldığı ürünlerle ilgili talep ve şikâyetlerini Satıcının yukarıda belirtilmiş olan e-posta adresine iletebilir. Haklı talep ve şikayetlerin derhal çözümlenmesi için Satıcı sorunu uzlaşma yolu ile çözümlemeyi dener, ancak; Alıcı, dilerse şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri gereğince ve belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, Tüketicilerin mal/hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilirler.
 
GEÇERLiLiK
 
İş bu Mesafeli Satışlar Ön Bilgiler ve Bilgilendirme Formundaki tüm açıklamalar ve bilgiler Alıcı’nın işbu formu internet ortamında onayladığı an itibari ile geçerlidir ve Alıcı tarafından saribahce.com isimli Internet Sitemizde elektronik ortamda okunup (ayrıca sisteme kayıtlı e-postasına iletilmiştir) teyidinden sonra , Alıcı tarafından kabul edilerek elektronik ortamda onaylanan sözleşme şartlarında sözleşme oluşacak ve ilgili hükümler saklı kalmak üzere tarafların Sözleşmeden doğan ödeme ve teslim yükümlülüklerini yerine getirdikleri zamana kadar yürürlükte kalacaktır. Bu Sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Alıcı, bu Sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirme formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, ön bilgileri internet sitesinde elektronik ortamda görmesinin ve teyidin yanı sıra elektronik postasına gönderildiğini, böylece tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay vererek ürünü sipariş ve işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.
 
MADDE 1- SÖZLESMENIN TARAFLARI SATICI:SARIBAHÇE GIDA ADRES: Pınar Mahallesi Hilal Caddesi No:1/B Maslak-Sarıyer / İstanbul VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI: Sarıyer V.D. 998 084 25 14 TELEFON: 0850 532 19 33 Web Adresi: "saribahce.com" E-posta: destek@saribahce.com
 
ALICI / MÜŞTERİ: Adresi: Telefon: E-posta: Alıcı olarak https://www.saribahce.com alışveriş sitesine üye olan kişinin Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.
 
MADDE 2- SÖZLESMENİN KONUSU: İşbu sözleşmenin konusu, Alıcının, Satıcıya ait "saribahce.com" web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, saribahce.com sitesinde belirtilen niteliklere sahip ve yine sitede belirtilen fiyatlandırmaya göre satışı yapılan mal/ürün ‘ün satış ve teslim şartlarının ve 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı ; satışa konu malların; • temel nitelikleri, • satış fiyatı , • ödeme şekli, • teslimat koşulları vs. • satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler • ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. "saribahce.com" sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
 
MADDE 3- SÖZLEŞME TARİHİ: İşbu sözleşme alıcı tarafından elektronik ortamda onaylandığı tarihte geçerlik kazanır.
 
MADDE 4-MAL TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: Mal, alıcının teslimini talep etmiş olduğu adrese ve/veya kişiye teslim edilecektir. -Teslimat; stokların müsait olması ve mal bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede alıcı adresine/belirttiği teslim adresine ,satıcının belirlediği kargo şirketi ile gönderilmek sureti ile yapılır. -Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. -SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar teslimatın ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etme hakkını kullanması halinde ALICI’nın ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
 
MADDE 5-TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI: Teslimat masrafları/nakliye giderleri Alıcıya aittir. Alıcı, sözleşme konusu mal/ürünü teslim almadan önce; • muayene edecek ezik, kirik, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. • Teslim alınan Mal/ürünün hasarsız ve sağlam olduğunun kabul edildiği anlamına gelir. • Teslimden sonra mal/ürünün özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Mal/ürünün tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının Alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/ürün bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Alıcı mal/ürünün bedelini tazmin etmekle yükümlüdür. Satıcı, sözleşme konusu mal/ürün/ürünlerin ; • -Mal/ürünlerin siparişinden itibaren( Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır) en geç 7 (yedi) işgünü içinde mal/ürünü teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 3 (üç) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. • – Sağlam, eksiksiz, siparişte ve web sitesinde belirtilen niteliklere uygun ve son kullanma tarihleri ve var ise ürün özelliklerini açıklayan bilgi ile teslim edilmesinden sorumludur. • – Sözleşme konusu mal/ürün, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. • – Satıcı olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle Sözleşme konusu Ürün/hizmetin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde Tüketici’yi bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. • – Satıcı,alıcının sipariş ettiği mal/ürünün tesliminin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler bu bildirim ile birlikte 10 gün içinde iade edilir. • – Teslim edilen ürünün bozuk olması halinde teslimat ve iade giderleri satıcı tarafından karşılanacaktır. • – 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler siteden alışveriş yapamaz. Satıcı, alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.
 
MADDE 6- SÖZLEŞMEYE KONU MAL/ürün ÖZELLİKLERİ: Mal Cinsi ve türü, Miktarı, Markası, ağırlığı ,esaslı nitelikleri ,Rengi ve Tüm Vergiler Dahil Satış Bedeli "saribahce.com" adlı web sitesindeki mal tanıtım sayfasında ve ön bilgilendirme formunda yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Alıcı mal/ürünler hakkındaki ürünün esaslı niteliklerine ve özelliklerine dair tüm bilgilere sahip olduğunu,satın almaya ilişkin onayı verdiğini,ön bilgilendirme formunu okuyup içeriğini anladığını kabul ve beyan eder.
 
MADDE 7- MAL/ürünün FİYATI: Mal/ürünün peşin fiyatı internet sayfasında gösterilmiş olup sipariş sonu ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur. Faturanın düzenlendiği isim/unvan ile sözleşmeyi onaylayanın isim/ünvanı aynı olmak zorundadır. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından Satıcı sorumlu değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı, satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.
 
MADDE 8- ÖDEME PLANI: Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının pos’u üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş Onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz. Kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren üç gün içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin ya da (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez. İnternet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen alıcılara nakit havale ile sipariş imkanları sunulmuştur. Havale ile ödemede alıcı kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Alıcının, kapıda ödeme şeklini seçmesi halinde ,kargo şirketi elemanına nakit veya kredi kartı ile ödeme yapabilir. bu durumda siparişini verdiği kargo kendisine teslim edilir
 
MADDE 9- CAYMA HAKKI: Alıcı sözleşme konusu mal/ürünün ; • – mal/ürünün ,iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve "saribahce.com" web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin kargoda hasar görmesi halinde veya son kullanım tarihinin geçmiş olması halinde cayma hakkına sahiptir. Bu cayma hakkını ürünün kendisine tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde kullanabilir. • -Cayma hakkının kullanılması için ayni süre içinde Satıcıya e-posta ile bildirimde bulunulması • -Cayma Hakkının kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen mal/ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın,satıcıya ulaşmasını takip eden 10 gün içinde mal/ürün bedelini gösteren Alıcı faturasının da satıcıya iade edilmiş olması şartı ile ,mal/ürün bedeli Alıcıya iade edilir . Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya bedel iadesi yapılmaz. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/ürün en geç üç gün içersinde satıcıya, teslimat ve kargo bedeli satıcı tarafından karşılanmak üzere gönderilmesi gereklidir.
 
MADDE 10- TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI: Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 
MADDE 11- YETKİLİ MAHKEME: İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Yasal olarak belirlenen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda Tüketici Mahkemeleri görevlidir. Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir.
 

SATICI: SARIBAHÇE GIDA ADRES: Pınar Mahallesi Hilal Caddesi No:1/B Maslak-Sarıyer / İstanbul VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI: Sarıyer V.D. 998 084 25 14

TELEFON: 0543 532 19 33

Web Adresi: www.saribahce.com

E-posta: destek@saribahce.com

 

Ayrıntılı bilgi için bize yazın;

destek@saribahce.com

WhatsApp Hattı: 0543 532 19 33